Vytlačiť

Ostatné zmluvy 2014

Napísal: obec.

Ostatné  zmluvy 2014

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (zml..pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie 7 b.j.[Z č. 0039-PRB/2014]1772 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB
Stiahnuť tento súbor (ZU RD.pdf)zmluva - zimna udrzba 2014/2015 -RD Latky[ ]2074 kB
Stiahnuť tento súbor (ZU Ž.pdf)zmluva - zimna udrzba 2014/2015 -Zilka[ ]4966 kB
Stiahnuť tento súbor (ZU K.pdf)zmluva - zimna udrzba 2014/2015 -Kypet[ ]2241 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva -dotácia kamerový systém 2014.pdf)Zmluva - dotacia - kamerovy system r.2014[ ]116 kB
Stiahnuť tento súbor (ZoD-Lesostav stred ZV+harmonogram.pdf)ZoD z 14.10.2014-Lesostav stred Zvolen, s.r.o.-Rekonštrukcia ciest[ ]292 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva BBSK.pdf)zmluva BBSK-stretnutie rodakov[ ]4540 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva s Ing. Končokovou.pdf)Zmluva-Zvyšovanie energetickej účinnosti exist.verejných budov [ ]91 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva Rekonštrukcia MK a parkových zón v obci Látky.pdf)Zmluva-Rekonštrukcia MK a parkových zón v obci Látky[ ]1250 kB
Stiahnuť tento súbor (aktiv.metody vo vychove MS.pdf)zmluva - aktivizujuce metody vo vychove - MS[ ]5773 kB
Stiahnuť tento súbor (Nájomná zmluva-byt č. 1,Krupa.pdf)Nájomná zmluva, byt č. 1,Krupa[ ]104 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o bež.účte-nájom.pdf)Zmluva o bež.účte VÚB - nájom bytov[ ]833 kB
Stiahnuť tento súbor (Nájomná zmluva-byt č.4, Sýkorová.pdf)Nájomná zmluva, byt č. 4-Sýkorová Darmar[ ]120 kB
Stiahnuť tento súbor (Nájomná zmluva -byt č.2-Gonda.pdf)Nájomná zmluva, byt č. 2 - Gonda Martin[ ]125 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva č.23 POD.pdf)Zmluva s SAŽP o podpore z EF-Modernizácia a revitalizácia VP v rekreač. oblasti[ ]6176 kB
Stiahnuť tento súbor (Zml. Paučo Rekreačná oblasť.pdf)Zmluva I.P.S.PAUČO-Modernizácia a revitalizácia VP v rekreačnej oblasti[ ]1194 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva SFRB.pdf)zmluva o uvere SFRB- 7BJ ZS[ ]9306 kB
Stiahnuť tento súbor (dodatok c.1 k zmluve-nadstavba ZS.pdf) Dodatok c.1 k buducej kupnej zmluve na 7 BJ-ZS[ ]711 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva- dotacia DPO.pdf)zmluva-dotacia poziarna ochrana[ ]2288 kB
Stiahnuť tento súbor (inzercia.pdf)Zmluva o inzercii - predaj bytov[ ]471 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluvavodaLaslopova.pdf)Zmluva-odber vody, Laslopová[ ]897 kB
Stiahnuť tento súbor (ZmluvaobuducejkupnejzmluveBytyZS.pdf)Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na 7 BJ s firmou I.P.S. Paučo,s.r.o. Hriňová [ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (ZmluvaonajmeJASE.pdf)Zmluva o nájme - JASE[ ]1867 kB
Stiahnuť tento súbor (Poistnazmluva ZsaMs.pdf)Poistná zmluva ZŠ a MŠ[ ]4903 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluvanavykonauditu.pdf)Zmluva na výkon auditu[ ]1466 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmelenbyt4.pdf)Zmluva el.energia Byt č. 4[ ]1911 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmlelenbyt3.pdf)Zmluva el.energia Byt č. 3[ ]1844 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmlelenbyt2.pdf)Zmluva el.energia Byt č. 2[ ]1838 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmleenbyt1.pdf)Zmluva el.energia Byt č. 1 - mezonetové byty zdravot. stredisko[ ]1834 kB
Stiahnuť tento súbor (Poistka tatra 815.pdf)Poistka tatra 815[ ]689 kB