Vytlačiť

Ostatné zmluvy 2019

Napísal: obec.

os

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (20190808_Latky - §117_MS+ZS.pdf)Zmluva o spracovaní VO-Zateplenie a obnova budovy materskej a základ.školy[ ]49 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Škvarkovci.pdf)Zmluva TKR Meliorisova[ ]64 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Bozik.pdf)Zmluva o TKR Božik[ ]64 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva-o-dielo-ŽoNFP_Látky_PROGRANT-2.pdf)Zmluva o dielo - ŽoNFP "WIFI pre Teba"[ ]194 kB
Stiahnuť tento súbor (scan.pdf)Zamestnávateľská zmluva[o dôchodkovom sporení -NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.]1493 kB
Stiahnuť tento súbor (nájomná zmluva RD.pdf)Nájomná zmluva[Roľnícke družstvo Látky]1027 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva enviropol.pdf)zmluva o poskytovaní služieb v odpad.hospodárstve[ENVIROPOL s.r.o.]382 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o dielo SSE.pdf)Zmluva o dielo - SEE a.s.[obnova verejného osvetlenia]1264 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)Darovacia zmluva pre ZŠ Látky[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0002.pdf)Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb p.Bulíková[ ]343 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva BBSK.pdf)Zmluva č.542/2019/ODDRF[dotácia - stretnutie rodákov]2952 kB
Stiahnuť tento súbor (rozpočet -Požiarna zbrojnica.pdf)príloha zmluvy o dielo[rozpočet - Požiarna zbrojnica]1282 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o dielo- Požiar.zbrojnica.pdf)Zmluva o dielo[" Požiarna zbrojnica "]143 kB
Stiahnuť tento súbor (pist.zmluva.pdf)Poistná zmluva[prívesný vozík]2012 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva DHZ- dotácia.pdf)Zmluva DPO[dotácia -DHZO]2269 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o poskytovaní služieb.pdf)Zmluva o poskytovaní právnych služieb[v oblasti verejného obstarávania]2488 kB
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č.4 TS Detva.pdf)dodatok č.4 k zmluve Technické služby[ ]474 kB
Stiahnuť tento súbor (Rámcová zmluva.pdf)Rámcová zmluva[ ]1431 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva -prax -SpgŠ.pdf)Zmluva - prax[Stredná Pedagogická škola Lučenec]868 kB
Stiahnuť tento súbor (úp2.pdf)zmluva - úrazové poistenie[projekt - " Praxou k zamestnaniu"]1058 kB
Stiahnuť tento súbor (úp 1.pdf)zmluva - úrazové poistenie [uchádzač o zamestnanie]1049 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva spoločný úrad.pdf)Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu[ ]2887 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva GDRP.pdf)zmluva GDRP[ ]1639 kB
Stiahnuť tento súbor (dodatok - detské ihrisko.pdf)dodatok k zmluve[Detské ihrisko]916 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Agrojas.pdf)zmluva TKR[Agrojas s.r.o.]1199 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Hazuchová.pdf)zmluva TKR[Hazuchová]1081 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Hrončeková.pdf)zmluva TKR[Hrončeková]1163 kB
Stiahnuť tento súbor (pracovná služba.pdf)Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby[ ]159 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva - výrub.pdf)Zmluva na výrub drevín[ ]52 kB
Stiahnuť tento súbor (Distribučná a sublicenčná zmluva.pdf)Distribučná a sublicenčná zmluva[ ]3427 kB
Stiahnuť tento súbor (Dohoda o retransmisii TPS.pdf)Dohoda o retransmisii TPS[ ]2478 kB
Stiahnuť tento súbor (Pravne služby.pdf)Zmluva o poskytovaní právnych služieb[AK JUDr. Ivana Tršová Rejdovjanová - Hriňová]2300 kB