Obec Látky

Zobr. počet
Meno Pozícia
Obecný úrad Látky starosta
Melošová Soňa rozpočet, účtovníctvo, mzdy, administratíva
Škopíková Jarmila matrika, dane a poplatky, administratíva