Obec Látky

Meno Pozícia
Obecný úrad Látky starosta
Melošová Soňa rozpočet, účtovníctvo, mzdy, administratíva
Škopíková Jarmila matrika, dane a poplatky, administratíva