Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!! 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Ver.vyhláška-zruženie rozhodnutia Požiarna zbrojnica.pdf)Verejná vyhláška-zrušenie rozhodnutia -Požiarna zbrojnica[Vyvesená: 19. 09. 2019]835 kB
Stiahnuť tento súbor (Kolaudačné SSD.pdf)Kolaudačné rozhodnutie SSD Látky - Nový Svet-Rekonštrukcia NNS a TS[Vyvesené: 11.09.2019]330 kB
Stiahnuť tento súbor (Info pre verejnosť.pdf)Informácia verejnosti - Územný plán obce Utekáč[Zverejnená: 30. 08. 2019]71 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie Ok.Ú B.Bystrica -Poľovný revír Ipeľ.Potok.pdf)Rozhodnutie Ok.Ú B.Bystrica v Poľovnom revíri Ipeľský Potok[Vyvesené: 28.08.2019]582 kB
Stiahnuť tento súbor (Poďakovanie sponzorom.pdf)Vyúčtovanie sponzorského daru - Riaditeľka MŠ Látky[ ]32 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznámenie územný plán obce Utekáč.pdf)Oznámenie o prerokovaní územ.plánu obce Utekáč[Zverejnené: 26.08.2019]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Pozvánka OZ 30.8..pdf)Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30. 8. 2019[ ]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnenie príjmov a výdavkov k 30_6_2019.pdf)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2019[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o výrube.pdf)Oznámenie o výrube v k.ú. Látky[v ochrannom pásme vedenia el.energie]1070 kB
Stiahnuť tento súbor (kompostéry info na web.pdf)Kompestéry - informácia pre občanov[ ]57 kB
Stiahnuť tento súbor (Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf)Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov[rok 2016,2017,2018]27 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_RCH.pdf)Usmerenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu[ ]187 kB
Stiahnuť tento súbor (schválený rozpočet na r_ 2019-2021.pdf)Schválený rozpočet obce Látky na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vývozu TKO r.2019.pdf)harmonogram vývozu TKO na rok 2019[ ]279 kB
Stiahnuť tento súbor (Registrácia chovov ošípaných.PDF)Registrácia chovu ošípaných - oznam pre občanov[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (Web_mikroregion.pdf)KZ obcí mikroregionu Podpoľanie - schválený projekt kompostéry[ ]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB