Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!! 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN školské zariadenia r. 2020.pdf)Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevkov v šk. zariadeniach[Zverejnený: 27.02.2020]101 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh štatútu obce.pdf)Štatút obce - návrh[Zverejnený: 27.02.2020]719 kB
Stiahnuť tento súbor (Vyhláška potvrdenie rozhodnutia Ok.Ú poľovnícky spolok Dobrý Potok.pdf)Verejná vyhláška - rozhodnutie o zamietnutí odvolania Poľovný spolok Dobrý Potok[Zverejnená: 13.02.2020]2117 kB
Stiahnuť tento súbor (Verejná vyhláška začatie pozemkových úprav.pdf)Ver.vyhláška začatie pozemkových úprav v k.ú. Látky prípravné konanie[Zverejnená: 05.02.2020]312 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o nákladoch za KO.pdf)Informácia o občanom o vyprodukovanom odpade a nákladoch[ ]38 kB
Stiahnuť tento súbor (úroveň vytriedenia odpadov.pdf)úroveň vytriedenia odpadu[ ]214 kB
Stiahnuť tento súbor (percento vytriedenosti odpadu za rok 2019.pdf)Vytriedenosť odpadu[ r.2019]196 kB
Stiahnuť tento súbor (Plagát Látky.pdf)Informácia WIFI pre Teba[Zverejnené: 27.01.2020]124 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0002.pdf)verejná vyhláška -rozhodnutie- vyvesené 20.01.2020[mení druh pozemku C-KN par.č. 357]350 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam- čas delegovania člena OVK.pdf)Oznam - delegovanie člena OVK[pre voľby do NR SR v r.2020]48 kB
Stiahnuť tento súbor (harmonogram_látky.PDF)Hazmonogram vývozu KO a separovaného odpadu na r. 2020[ ]520 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r. 2020-2022.pdf)Rozpočet obce na r. 2020-2022[ ]910 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 2.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[ ]88 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 1.pdf)žiadosť - pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý nemá pobyt na území SR]69 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý nemá pobyt na území SR ]77 kB
Stiahnuť tento súbor (emailová adresa -voľby.pdf)Oznam: emailová adresa na doručovanie žiadosti[pre voľby do NR SR v r.2020]26 kB
Stiahnuť tento súbor (Voľba poštou.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]403 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby poštou -hlasovanie.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - hlasovanie[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]348 kB
Stiahnuť tento súbor (žiadosť -voľby poštou.pdf)žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]229 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2019.pdf)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 9. 2019[ ]252 kB
Stiahnuť tento súbor (Poďakovanie sponzorom.pdf)Vyúčtovanie sponzorského daru - Riaditeľka MŠ Látky[ ]32 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnenie príjmov a výdavkov k 30_6_2019.pdf)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2019[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (kompostéry info na web.pdf)Kompestéry - informácia pre občanov[ ]57 kB
Stiahnuť tento súbor (Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf)Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov[rok 2016,2017,2018]27 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_RCH.pdf)Usmerenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu[ ]187 kB
Stiahnuť tento súbor (schválený rozpočet na r_ 2019-2021.pdf)Schválený rozpočet obce Látky na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Registrácia chovov ošípaných.PDF)Registrácia chovu ošípaných - oznam pre občanov[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB