Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!!

 

POČET OBYVATEĽOV OBCE ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obce dňa

10. novembra 2018 je:  553

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (zoznam kandidátov na starostu.pdf)zoznam zaregistrovaných kandidátov[pre voľby starostu]181 kB
Stiahnuť tento súbor (Zoznam kandidátov na poslanca OZ.pdf)zoznam zaregistrovaných kandidátov[pre voľby do Obecného zastupiteľstva]450 kB
Stiahnuť tento súbor (zverejnenie emailovej adresy.pdf)zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena MVK, OVK[voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]176 kB
Stiahnuť tento súbor (Miestna zapisovateľla.pdf)Miestna zapisovateľka[voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]173 kB
Stiahnuť tento súbor (vovebný obvod a počet poslancov.pdf)Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu[voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]185 kB
Stiahnuť tento súbor (Verej.vyhláška -územné konanie Ing. Pavel Kotes.pdf)Verejná vyhláška[územné konanie Ing. Pavel Kotes - umiestnenie stavby]1035 kB
Stiahnuť tento súbor (Web_mikroregion.pdf)KZ obcí mikroregionu Podpoľanie - schválený projekt kompostéry[ ]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018.pdf)Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018[ ]102 kB
Stiahnuť tento súbor (informácia pre voličov.pdf)Informácie pre voliča[pre voľby do samosprávy obcí]43 kB
Stiahnuť tento súbor (Výrub NN vedeniach Čechánky.pdf)Výrub drevín[na NN vedeniach - Čechánky ]1537 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky k 31_03_2018.pdf)Plnenie výdavkov k 31.03.2018[ ]33 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy k 31_03_2018.pdf)Plnenie príjmov k 31.3.2018[ ]30 kB
Stiahnuť tento súbor (prijmy.pdf)Podrobné plnenie príjmov k 31.12.2017[ ]28 kB
Stiahnuť tento súbor (vydavky.pdf)Podrobné plnenie výdavkov k 31.12.2017[ ]115 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie Líniová stavba TS a NNS Látky-Nový Svet.pdf)Rozhodnutie o líniovej stavbeTS a NNS Látky-NovýSvet[ ]4700 kB
Stiahnuť tento súbor (Výročná správa obce za rok  2017+sprava auditora.pdf)Vyrocna sprava obce za rok 2017[ ]6191 kB
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce Látky za rok 2017 - návrh.pdf)Návrh Záverečného účtu Obce Látky za r. 2017[ ]355 kB
Stiahnuť tento súbor (Verejná vyhláška, NNS a TS.pdf)rekonštrukcia NNS a TS[Látky, Nový Svet]1146 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020.pdf)Rozpočet na r. 2018-2020[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (harmonogram vývoz TKO r.2018.pdf)harmonogram[vývoz odpadu r.2018]388 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (uverejnenie vysledkov volieb BBSK.pdf)Zverejnenie výsledkov hlasovania za BBSK vo voľbách dňa 04.11.2017[ ]219 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky volieb VÚC.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC v obci Látky dňa 04.11.2017[ ]47 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj -  pozemky.pdf)Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku[ ]435 kB
Stiahnuť tento súbor (Výročná správa obce za rok  2016.pdf)Vyročná správa za r. 2016[ ]3441 kB
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce Látky za rok 2016 - návrh.pdf)Návrh Záverečný účet Obce Látky za r. 2016[ ]390 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na roky 2017-2019 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 sumár[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy polpodpol 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 príjmy podrobné členenie[ ]9 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky FK 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 výdavky podrobné členenie[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB