Vytlačiť

Oznamy

Napísal: obec.

Riaditeľka ZŠ Látky,  oznamuje rodičom detí predškolákov, že dňa 24. 4. 2018 v čase od 12:00 hod.

sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 10,00 €

na nákup školských pomôcok pre prvý ročník.