Vytlačiť

Kontakt

Napísal: obec.

Fakturačné údaje:

Obec Látky, Látky 36,  985 45  Látky

IČO: 00 316 148

DIČ: 202 123 71 08

číslo účtu IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352

Vytlačiť

Oznamy

Napísal: obec.

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (pochovávanie basy.pdf)Ľudová zábava - Pochovávanie basy[ ]798 kB
Stiahnuť tento súbor (Plagat Látky - Mláky 15.-16.február 2020 - OK.pdf)Slovenský pohár v behu na lyžiach Látky - Mláky 15.-16.2.2020[ ]840 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 2.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[ ]88 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý nemá pobyt na území SR]77 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 1.pdf)žiadosť - pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý nemá pobyt na území SR]69 kB
Stiahnuť tento súbor (emailová adresa -voľby.pdf)Oznam: emailová adresa na doručovanie žiadosti[pre voľby do NR SR v r.2020]26 kB
Stiahnuť tento súbor (Voľba poštou.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]403 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby poštou -hlasovanie.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - hlasovanie[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]348 kB
Stiahnuť tento súbor (žiadosť -voľby poštou.pdf)žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]229 kB
Stiahnuť tento súbor (Plagár komín.pdf)Upozornenie na vykurovaciu sezónu[ ]256 kB
Stiahnuť tento súbor (Článok Vykurovacia sezóna   2019.pdf)Vykurovacia sezóna 2019 - informácie[ ]43 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky hlasovania EP.pdf)Výsledky hlasovania v obci vo voľbách do EP 2019[ ]86 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vývozu TKO r.2019.pdf)harmonogram vývozu TKO na rok 2019[ ]242 kB
Stiahnuť tento súbor (vodomery.pdf)Ochrana vodovodného potrubia v zimnom období - oznam[ ]52 kB
Stiahnuť tento súbor (Regionálny produkt Podpoľanie_článok.pdf)Regionálny produkt Podpoľanie - článok[ ]926 kB
Stiahnuť tento súbor (Článok_Zošliapavanie_odpadu.pdf)Učme sa zmenšovať odpad ![ ]224 kB
Stiahnuť tento súbor (Právna pomoc.pdf)Právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi[ ]106 kB
Stiahnuť tento súbor (Odporúčania pre obyvateľstvopri MU- CO.pdf)Civilná ochrana - odporúčania pre obyvateľov pri mimoriadnej udalosti[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácie pre občanov - CO.pdf)Civilná ochrana - informácie pre občanov[ ]358 kB
Vytlačiť

Predaj pozemkov v rekreačnej oblasti

Napísal: obec.

Obec Látky odpredáva svoj nadbytočný majetok v rekreačnej oblasti Látky-Prašivá,  pozemky vhodné na výstavbu rekreačných chát individuálnej rekreácie vo výmere 100m2, za cenu 10,00€/1m2. K všetkým pozemkom je spevnená komunikácia a základné jestvujúce inžinierske siete. Po výstavbe rekreačného zariadenia je možnosť dokúpenia a zväčšenia ostatných plôch do výmery 500 m2.

Informácie u starostu obce na t.č.: 0908 343 898, príp. 045/5376 333